Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (Ústřední knihovna)

Knihovnicko-informační služby. Půjčování knih absenčně i prezenčně, půjčování čteček elektronických knih, poradenská služba, bibliograficko-informační služba, konzultační služba, možnosti kopírování, přístup k internetu.

17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba