Římskokatolická farnost Neplachovice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Kostelní 43, Neplachovice-Neplachovice