Advokátní kancelář - Mgr. Pavel Andrle (Pobočka)

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti občanského, rodinného a trestního práva, zejména se zaměřením na:

<b>-Zastupování klientů před soudy</b>.

<b>-Sepisování smluv:</b>
smlouvy kupní, darovací, vypořádací, směnné a smlouvy o zřízení a zrušení ...