Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (Výzkumné energetické centrum)

Výzkum a vývoj v oblastech – spalování a zplyňování tuhých paliv (zejména biomasy, fosilních paliv a dřeva a uhlí), analýza rizik, bezpečnost v průmyslu, racionální využívání energie, instalace obnovitelných i tradičních zdrojů energie, zvyšování efektivnosti ...

17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba